logo
logo
Register
*
*
*
*
*

NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND PROTECŢIA DATELOR PERSONALE

Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice SC HRO Service Provider SRL are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră.

Scopul colectării datelor este de a asigura utilizatorilor serviciilor informatii si servicii de cea mai buna calitate, precum si servicii de marketing, reclama si publicitate..
Sunteţi obligat să furnizaţi datele, acestea fiind necesare oferirii serviciilor pe care le punem la dispozitia dumneavoastra. Refuzul dvs. determină imposibilitatea de va putea oferii serviciile noastre.

Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi sunt comunicate numai următorilor destinatari: clientilor SC HRO Service Provider SRL si autoritatilor publice in cazul in care autoritatile publice o cer pentru derularea unui act administrativ sau de justitie.
Doriţi să primiţi informaţii despre produsele, serviciile, evenimentele etc. oferite de SC HRO service Provider SRL?

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată, prin posta, catre SC HRO Service Provider SRL, Timisoara, str. Constantin cel Mare, nr. 8, cam. 2, jud. Timis. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei.

Datele dumneavoastră pot fi transferate catre clienti din statele Uniunii Europene, în vederea identificarii locurilor de munca vacante care sa corespunda calificarilor si experientei dumneavoatre.

Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informaţi cât mai curând posibil.

Politica de securitate HRO web.pdf